top of page

Σημείωση απορρήτου

SPONTE SUA GYM -Sponte Sua Ltd.- (“SSG”)Ο  είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τις νομικές μας ευθύνες βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το απόρρητό σας και θα διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία διατηρούνται ασφαλή.

Όταν συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε, διατηρούμε ή κάνουμε οτιδήποτε άλλο με τα προσωπικά σας στοιχεία (γνωστά συλλογικά ως «επεξεργασία») ρυθμιζόμαστε από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και είμαστε υπεύθυνοι ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» των πληροφοριών σας.

 

Αυτή η ειδοποίηση ισχύει για εσάς εάν είστε:

 

 • Υπάρχον ή υποψήφιο μέλος του συλλόγου μας.

 • Άτομο με γονική μέριμνα για ένα μέλος.  

 • Ένας υφιστάμενος ή υποψήφιος εθελοντής, υπάλληλος, προπονητής του συλλόγου.

 • θαυμαστές (αν επιτρέψετε να εγγραφείτε σε επικοινωνίες μάρκετινγκ μέσω του ιστότοπού μας).

 

Είναι σημαντικό να το διαβάσετε προσεκτικά, καθώς περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα σχετικά δικαιώματά σας.

 

Σχετικά με εμάς

 

Το Sponte Sua Gym είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός μελών. Τα μέλη μας είναι αθλήτριες/παίκτες ή οι γονείς (αν ο αθλητής/αθλητής είναι παιδί). Παρέχουμε την ευκαιρία στα μέλη/άνθρωποι μας να συμμετέχουν στις δραστηριότητές μας, οι οποίες περιλαμβάνουν μαθήματα ψυχαγωγίας, προπόνηση, κατασκηνώσεις, αγώνες, ομάδες και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες γυμναστικής ή αθλητικής δραστηριότητας. 

 

Είμαστε εγγεγραμμένοι σε εθνικούς αθλητικούς οργανισμούς όπως η British Gymnastics και το England Basketball, που διέπει το άθλημα, παρέχει ασφάλιση για συλλόγους και μεμονωμένα μέλη και προσφέρει αγώνες και εκδηλώσεις. Είναι προϋπόθεση για την εγγραφή του συλλόγου Μπάσκετ της Βρετανικής Γυμναστικής και της Αγγλίας να εγγραφούν όλα τα μέλη του συλλόγου μας ως μεμονωμένα μέλη αυτών των Εθνικών Φορέων.

 

Είμαστε επίσης συνδεδεμένοι με περιοχές του Λονδίνου και της Νότιας Γυμναστικής που διοργανώνουν αγώνες και εκδηλώσεις στις οποίες μπορούμε να συμμετέχουμε.

 

Πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς

 

Οι κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που επεξεργαζόμαστε περιλαμβάνουν:

 

 • Στοιχεία επικοινωνίας* (μέλη ή γονείς και επαφές έκτακτης ανάγκης και διεύθυνση)

 • Ημερομηνία γέννησης μέλους* 

 • Φύλο μέλους *

 • Ονόματα κηδεμόνων (εάν το παιδί σας φτάσει ή παραλαμβάνεται από άλλους ενήλικες και όχι από τους γονείς του/της).

 • Οποιεσδήποτε σχετικές ιατρικές καταστάσεις ή/και αναπηρίες και πρόσθετες σχετικές πληροφορίες 

 • Άλλες σχετικές ατομικές ανάγκες, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με μαθησιακές, θρησκευτικές ή άλλες ανάγκες υποστήριξης. 

 • Οποιεσδήποτε ατομικές εκτιμήσεις κινδύνου (αθλητές και άλλοι, εάν υπάρχουν)

 • Λεπτομέρειες για τυχόν εύλογες προσαρμογές ή βήματα που έγιναν για την υποστήριξη των ατομικών σας αναγκών.

 • Πώς ακούσατε από τον σύλλογο και τις υπηρεσίες μας.

 • Στοιχεία μέλους British Gymnastics and England Basketball* (τα οποία επιβεβαιώνονται από αυτούς τους Εθνικούς Φορείς όταν γίνετε μέλος ή ανανεώνετε).   (Η British Gymnastics συλλέγει τις παραπάνω πληροφορίες για λογαριασμό μας όταν γίνετε μέλος ή ανανεώνετε τη συνδρομή σας στο British Gymnastics).

 • Ρεκόρ παρουσίας και επιτευγμάτων γυμναστικής 

 • Οποιεσδήποτε επικοινωνίες από, προς ή που σχετίζονται με εσάς

 • Λεπτομέρειες σχετικά με τα πρότυπα συμπεριφοράς

 • Οποιεσδήποτε αναφορές ατυχήματος ή περιστατικού συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών τραυματισμών 

 • Διεύθυνση IP, αναγνωριστικό προγράμματος περιήγησης και χρόνος πρόσβασης (αν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τις φόρμες μας).

 • Τραπεζικά στοιχεία για τα μέλη (Μόνο εάν χρειαστεί να σας επιστρέψουμε ένα τέλος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο λόγο).

 • Τραπεζικά στοιχεία για το προσωπικό (Όταν πρέπει να κάνουμε την πληρωμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σας).

 • Φορολογική κατάσταση (εάν έχετε συμφωνήσει να ζητήσουμε ενίσχυση δώρου για τις δωρεές σας).

 • Εμπειρία, προσόντα, εκπαίδευση και επιβεβαίωση ότι έχετε ολοκληρώσει έλεγχο ποινικού μητρώου (υποψήφιοι, προπονητές ή υπάρχοντες βοηθοί/εθελόντριες). 

 

Οι πληροφορίες που επισημαίνονται με ένα * παραπάνω είναι απαραίτητες για να παρέχουμε τη συνδρομή σας. Είναι δική σας επιλογή εάν θα παρέχετε όλες τις πληροφορίες που ζητήσαμε, αλλά η μη παροχή πληροφοριών μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά μας να καλύψουμε εσάς ή τις ανάγκες του παιδιού σας και να προστατεύσουμε την ευημερία του. 

 

Εάν είστε αγωνιστική γυμνάστρια, καταγράφουμε άλλες πληροφορίες για εσάς για να υποστηρίξουμε την προπόνηση και τη συμμετοχή σας σε αγώνες όπως:

 

 • Εκπαίδευση και τεχνικές πληροφορίες

 • Πληροφορίες για τον τρόπο ζωής  

 • Εθνικότητα (εάν αγωνίζεστε σε διεθνές επίπεδο)

 

Εάν παρευρεθείτε σε μια εκδήλωση ή ένα ταξίδι με το κλαμπ, θα συλλέξουμε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες όπου χρειάζεται:

 

 • Διατροφικές απαιτήσεις και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που πρέπει να γνωρίζουμε για να διασφαλίσουμε ότι οι ανάγκες σας ικανοποιούνται. and 

 • Στοιχεία διαβατηρίου εάν το ταξίδι είναι στο εξωτερικό.

 • Οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για κάθε συγκεκριμένο γεγονός, εάν χρειάζεται.

 

Οι σκοποί μας για την επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με εσάς 

 

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς για διάφορους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω. Η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων απαιτεί να σας πούμε ποιος είναι ο νομικός μας λόγος για κάθε σκοπό.

 

Συμβατικοί σκοποί 

Όταν μας ζητάτε να σας παρέχουμε μια υπηρεσία, όπως εγγραφή σε σύλλογο ή εγγραφή, μαθήματα γυμναστικής, αγώνες, ταξίδια ή άλλες δραστηριότητες ή αγοράζετε ένα προϊόν από εμάς, συνήθως χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες για εσάς για να παρέχουμε αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία. ή όταν μας παρέχετε τις υπηρεσίες σας (Προπονητές, Εργολάβοι, Προσωπικό), για παράδειγμα:

 

 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να επιβεβαιώσουμε τις ρυθμίσεις.

 • Για να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις.

 • Για να σας ενημερώσουμε πότε είναι ώρα να ανανεώσετε τη συνδρομή ή να εγγραφείτε ξανά για δραστηριότητες.

 • Για την επεξεργασία πληρωμών ή την αποστολή αποδείξεων που απαιτούνται.

 • Για να παρέχετε οποιεσδήποτε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά, το μάθημα ή τον τραυματισμό του παιδιού σας.

 • Για να σας παρέχει τα οφέλη και τις υπηρεσίες στις οποίες έχετε εγγραφεί.

 • Για να παρέχετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (στον προπονητή/προσωπικό) για τις καθημερινές προπονήσεις,  εκδηλώσεις ή οποιονδήποτε άλλο ιδιαίτερο λόγο σχετικά με τις υπηρεσίες σας.

 

Το κάνουμε γιατί για να τηρήσουμε τη σύμβασή μας.

 

Νομικές υποχρεώσεις

 

Έχουμε καθήκον να φροντίζουμε για να διασφαλίσουμε ότι είναι ασφαλές για εσάς ή το παιδί σας να συμμετέχετε σε δραστηριότητες γυμναστικής και να σας/τους ασφαλείς ενώ συμμετέχετε. Μερικά άτομα μπορεί να κινδυνεύουν να υποστούν βλάβη από τη συμμετοχή σε δραστηριότητες γυμναστικής ως αποτέλεσμα μιας προϋπάρχουσας πάθησης. Είναι ζωτικής σημασίας να μας ενημερώσετε εάν υπάρχει οποιοσδήποτε λόγος για τον οποίο η συμμετοχή σε γυμναστική δραστηριότητα μπορεί να είναι μη ασφαλής πριν από τη συμμετοχή. Με τη συγκατάθεσή σας, θα εξετάσουμε κάθε πληροφορία που παρέχετε και θα αναλάβουμε εκτιμήσεις κινδύνου σε συνεννόηση με εσάς και με οποιονδήποτε κατάλληλο εκπαιδευμένο επαγγελματία, π.χ. ιατρικούς συμβούλους. Όταν ζητάμε από τους συμμετέχοντες να παράσχουν σχετικές πληροφορίες υγείας, όπως λεπτομέρειες για ιατρικές καταστάσεις, ανάγκες σε φάρμακα, αλλεργίες ή τραυματισμούς, αυτό συμβαίνει επειδή έχουμε νομική υποχρέωση.

 

Εάν επιλεγείτε για έναν ρόλο στο κλαμπ, θα λάβουμε συνήθως μια αναφορά από οποιονδήποτε κατάλληλο οργανισμό ή άτομο που έχετε ορίσει. 

 

Όταν μας λέτε για οποιεσδήποτε ειδικές ανάγκες, όπως αναπηρίες ή άλλες πληροφορίες υποστήριξης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε σχετικές πληροφορίες για να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις μας βάσει του Νόμου για την Ισότητα του 2010. Θα εξετάσουμε όποιες πληροφορίες έχετε δώσει για να μας βοηθήσετε να εντοπίσουμε τυχόν ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε για υποστήριξη της ένταξης. Ίσως χρειαστεί να σας ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες για να μας βοηθήσετε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες σας ή του παιδιού σας. Θα κρατάμε αρχείο για τυχόν βήματα που κάνουμε για να υποστηρίξουμε την ένταξη.

 

Εάν επιθυμείτε να γίνετε εθελοντής ή να εργαστείτε για εμάς, ίσως χρειαστεί να σας ζητήσουμε να ολοκληρώσετε έναν έλεγχο ποινικού μητρώου, καθώς έχουμε νομική υποχρέωση να το πράξουμε. Ελέγχουμε από κοινού τη διαδικασία ελέγχου με τη British Gymnastics Gymnastics, η οποία είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση οποιουδήποτε περιεχομένου στην επιταγή και θα μοιράζεται πληροφορίες μαζί μας μόνο όπου είναι απαραίτητο. Για παράδειγμα, εάν θεωρείτε από τη British Gymnastics ακατάλληλη για να αναλάβετε τον ρόλο, ενδέχεται να μοιραστούμε σχετικές και αναλογικές πληροφορίες σχετικά με ποινικά αδικήματα όπου κρίνεται ότι ενώ δεν θεωρείτε ακατάλληλοι να αναλάβετε τον ρόλο, εάν κριθεί απαραίτητο για λόγους προστασίας.

 

Όταν διατηρούμε πληροφορίες για εσάς, ακόμη και αφού δεν συμμετέχετε πλέον σε γυμναστική δραστηριότητα, αυτό συμβαίνει συχνά επειδή υποχρεούμαστε να το κάνουμε από το νόμο, όπως αρχεία που υποχρεούμαστε να τηρούμε για επιχειρηματικούς και λογιστικούς σκοπούς. Μερικές φορές είμαστε επίσης νομικά υποχρεωμένοι να μοιραζόμαστε πληροφορίες για εσάς με τρίτους. Περισσότερες πληροφορίες έδωσε παρακάτω.

 

Έννομα συμφέροντα 

 

Στηριζόμαστε σε νόμιμα συμφέροντα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

 • Απάντηση σε επικοινωνίες, ανησυχίες ή παράπονα και αναζήτηση σχολίων από εσάς σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχετε για να απαντήσουμε σε τυχόν σχόλια ή ερωτήσεις που θέτετε και, όπου χρειάζεται, για να αναλάβουμε έρευνες για τυχόν παράπονα ή ανησυχίες. Περιστασιακά, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να ζητήσουμε τις απόψεις σας σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε. 

 

 • Διατήρηση στοιχείων επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης

Όταν γίνετε μέλος του συλλόγου, συλλέγουμε τα στοιχεία επικοινωνίας. Σας ζητάμε επίσης να παρέχετε μια επαφή έκτακτης ανάγκης την οποία θα χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο αριθμό επικοινωνίας που έχετε επιλέξει.

 

 • Τήρηση μητρώων παρουσίας, αρχείων επιτευγμάτων και λιστών αναμονής

Για λόγους υγείας και ασφάλειας και για τα αρχεία του συλλόγου, πρέπει να τηρούμε μητρώο όσων παρευρίσκονται σε προπονήσεις ή άλλες δραστηριότητες του συλλόγου. Ρεκόρ προόδου σε σχέση με ένα πρόγραμμα βραβείων σε διαγωνισμούς και πιστοποιητικά BAGA.

Εάν δεν υπάρχουν θέσεις στο κλαμπ, μπορούμε να σας βάλουμε στη λίστα αναμονής μας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχετε για να σας ενημερώσουμε όταν μια θέση είναι διαθέσιμη. 

 

 • Συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό και δίνοντας αποτελέσματα

Εάν επιθυμείτε να λάβετε μέρος σε διαγωνισμό συλλόγων, τα στοιχεία σας (συνήθως το όνομα, η ημερομηνία γέννησης και το φύλο σας) θα χρησιμοποιηθούν για την εισαγωγή σας στην κατάλληλη κατηγορία και η βαθμολογία σας θα καταγραφεί. Τα αποτελέσματα των αγώνων ενδέχεται να δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας και στον ιστότοπο British Gymnastics.

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε έναν αγώνα που διοργανώνεται από άλλο σώμα γυμναστικής, συμπεριλαμβανομένου του British Gymnastics, της NGB της χώρας καταγωγής, του Regional and County Gymnastics Association, θα παρέχουμε τα στοιχεία σας στον διοργανωτή για να μπορέσετε να λάβετε μέρος στον αγώνα ή την εκδήλωση που διοργανώνει.

 

 • Συλλογή πρόσθετων πληροφοριών για την υποστήριξη ενός συμμετέχοντος που παρακολουθεί εκδρομή σε κλαμπ

Περιστασιακά διοργανώνουμε εκδηλώσεις ή εκδρομές. Εάν εσείς ή το παιδί σας εγγραφείτε για ένα από αυτά τα συμβάντα, θα χρειαστεί να συλλέξουμε πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες και εάν περιλαμβάνουν γεύματα και ταξίδια. Οι πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούμε ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία διαβατηρίου και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες είναι απαραίτητες για την παροχή υποστήριξης ενώ λείπετε από το σπίτι.

 

 • Παρακολούθηση της απόδοσης και διενέργεια αξιολογήσεων φυσικής κατάστασης

Εάν εσείς ή το παιδί σας είστε/είναι ανταγωνιστικός/ελίτ/ομάδα γυμναστής, θα χρειαστεί να συλλέξουμε πρόσθετες πληροφορίες για εσάς/τους. Παρακολουθούμε και παρακολουθούμε την απόδοση της αθλήτριας στην προπόνηση, τις δοκιμές και τους αγώνες και αναλαμβάνουμε τακτικές αξιολογήσεις φυσικής κατάστασης. Ενδέχεται να χρειαστούμε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ζωής και την εκπαίδευση εάν εσείς ή το παιδί σας εκπαιδεύεστε/εκπαιδεύεστε σε επίπεδο ελίτ και απαιτεί χρόνο εκτός σχολείου ή τρόπου ζωής.

 

 • Για να παρακολουθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει οποιαδήποτε απαιτούμενη εκπαίδευση διαφύλαξης και ελέγχους ποινικού μητρώου

Εάν αναλάβετε έναν ρόλο όπου απαιτείται έλεγχος ποινικού μητρώου και εκπαίδευση διαφύλαξης, θα λάβουμε επιβεβαίωση από τη British Gymnastics εάν η επιταγή σας εγκριθεί και ότι έχετε ολοκληρώσει την απαιτούμενη εκπαίδευση φύλαξης. 

 

 • Γυρίσματα για προπονητικούς σκοπούς 

Περιστασιακά, μπορούμε να κινηματογραφήσουμε γυμναστές, π.χ. κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας γυμναστικής για προπονητικούς σκοπούς. Τα βίντεο που λαμβάνονται σε προπονήσεις για ατομικούς σκοπούς προπόνησης δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό χωρίς προηγούμενη συναίνεση.

 

 • Φωτογράφιση και κινηματογράφηση σε μεγάλες εκδηλώσεις συλλόγου για την προώθηση του συλλόγου

Ενδέχεται να τραβήξουμε φωτογραφίες σε εκδηλώσεις του συλλόγου για να προωθήσουμε τον σύλλογο στον ιστότοπό μας, στον λογαριασμό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις επικοινωνίες. Στις μεγάλες εκδηλώσεις του συλλόγου μας, όπως οι ετήσιοι διαγωνισμοί συλλόγων και η παρουσίαση του συλλόγου, ενδέχεται να κινηματογραφήσουμε την εκδήλωση για να δημιουργήσουμε ένα DVD. Οποιεσδήποτε εικόνες παιδιών θα δημοσιευτούν σύμφωνα με την πολιτική προστασίας μας και την πολιτική προστασίας της Βρετανικής Γυμναστικής και Μπάσκετ της Αγγλίας.

 

Ενημερώστε μας εάν δεν θέλετε να κινηματογραφηθείτε ή να φωτογραφηθείτε ή δεν θέλετε να δημοσιευτεί η εικόνα σας. Αν και συνήθως μπορούμε να λάβουμε μέτρα για να αποτρέψουμε τη φωτογραφία ή τη βιντεοσκόπηση σας σε εκδηλώσεις μικρών κλαμπ, λάβετε υπόψη ότι στις μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις μας -Anual Gala "Southern Moves Festival"-, μπορεί να είναι δύσκολο να αποφύγετε να σας απαθανατίσουμε σε πλάνα. Ωστόσο, εξετάζουμε πάντα όλες τις φωτογραφίες πριν από τη δημοσίευση.

Εάν κινηματογραφούμε ή φωτογραφίζουμε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

 

 • Λειτουργία και παρακολούθηση της ιστοσελίδας του συλλόγου μας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Θα παρακολουθούμε πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας παρακολουθώντας τα άρθρα που ανοίγετε και πώς μετακινείστε στον ιστότοπο. Αυτό θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε ποιες πληροφορίες είναι πιο χρήσιμες και συμβάλλουν στη βελτίωση του ιστότοπου. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την πολιτική μας για τα cookies εδώ.

 

 

 • Χρήση CCTV για ασφάλεια και ανίχνευση/πρόληψη εγκλήματος. Ορισμένοι από τους χώρους ενοικίασης ενδέχεται να χρησιμοποιούν κάμερες για την ασφάλεια και τον εντοπισμό εγκλημάτων. Ανατρέξτε στον διαχειριστή κάθε χώρου για περισσότερες πληροφορίες.

 

Πραγματοποιήσαμε μια αξιολόγηση νόμιμου συμφέροντος (LIA) για να διασφαλίσουμε ότι η παραπάνω επεξεργασία είναι απαραίτητη και πραγματοποιείται με τρόπο που διασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων του συλλόγου και των ατομικών σας συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών με κατάλληλες διασφαλίσεις, ιδίως για την προστασία των ενδιαφέρον των υποκειμένων των δεδομένων που είναι παιδιά. 

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των πληροφοριών σας για οποιονδήποτε σκοπό αναλαμβάνουμε βάσει έννομων συμφερόντων. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην παρακάτω ενότητα σχετικά με τα ατομικά δικαιώματα. 

 

Consent 

 

Βασιζόμαστε στη συγκατάθεση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 • Για να χρησιμοποιήσετε το email ή τους αριθμούς τηλεφώνου σας για σκοπούς μάρκετινγκ.

 • Για να τραβήξετε φωτογραφίες και βίντεο σε ένα μικρό κλαμπ -Ημέρες ανοιχτών γονέων- εκδήλωση ή εκπαίδευση για δημοσίευση.

       With your consent, we may also take photos during training or at small club εκδηλώσεις για την προώθηση του συλλόγου στον ιστότοπό μας, τον λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης του συλλόγου και στις επικοινωνίες. 

       All film and photos of children will be published in line with our safeguarding policy .

 • To claim gift aid          _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- . 5-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _5-194cbad f58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _53-789 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         When we accept any donations from donors που πληρώνουν φόρο στο ΗΒ με τη συμφωνία σας. 

 

Όταν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για χρήση των προσωπικών σας στοιχείων για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, κάτι που μπορείτε να κάνετε επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας. (Εάν παρείχατε οποιαδήποτε συναίνεση/ες για συγκεκριμένο σκοπό ως μέρος των πληροφοριών που παρείχατε εκ μέρους μας μέσω της πλατφόρμας μέλους British Gymnastics, αυτές οι συναινέσεις μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή με σύνδεση στον λογαριασμό σας στο British Gymnastics)._cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει τη χρήση των δεδομένων που έγιναν πριν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

 

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Οι ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων είναι μια κατηγορία πληροφοριών που είναι πιο ευαίσθητες και απαιτούν μεγαλύτερη προστασία. Ορισμένες από τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία (π.χ. δεδομένα υγείας/ιατρικά ή οποιαδήποτε πληροφορία μας παρέχετε σχετικά με μια αναπηρία ή τη θρησκεία, τη φυλή ή την ταυτότητα φύλου σας). Είναι παράνομο για οργανισμούς να επεξεργάζονται αυτού του είδους τις πληροφορίες, εκτός εάν ισχύει πρόσθετη νομική προϋπόθεση. Θα επεξεργαστούμε αυτό το είδος πληροφοριών μόνο εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 

 • Έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας ή έχετε δημοσιοποιήσει αυτές τις πληροφορίες.

 • Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε για να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε μια νομική αξίωση.

 • Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε για να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία για την απασχόληση ή την κοινωνική ασφάλιση ή την κοινωνική προστασία.

 • Υπάρχει ουσιαστικό δημόσιο συμφέρον να γίνει κάτι τέτοιο. ή

 • Είναι προς τα ζωτικά σας συμφέροντα και δεν μπορείτε να παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, π.χ. εάν είστε αναίσθητος ή δεν έχετε επαρκή διανοητική ικανότητα.

 

Marketing 

 

Με τη συγκατάθεσή σας, θα σας στείλουμε [το ενημερωτικό μας δελτίο και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν με βάση την ηλικία, τα ενδιαφέροντα και την εμπειρία μας]. Θα σας στείλουμε αυτές τις πληροφορίες μέσω email.

 

Μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε αυτές τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή μέσω email, επιστολής ή τηλεφώνου. Μπορεί να χρειαστούν έως και 21 ημέρες για να πραγματοποιηθεί. 

 

 

Γιατί μοιραζόμαστε πληροφορίες για εσάς

 

Έχουμε έννομο συμφέρον να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τη British Gymnastics και το England Basketball για να διασφαλίσουμε ότι το άθλημα είναι ασφαλές και καλά διοικούμενο και όπου χρειάζεται για πρόσβαση σε υποστήριξη και συμβουλές.

 

Ενδέχεται επίσης να μας ζητηθεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τους ακόλουθους λόγους:

 

 • Συμμόρφωση με νομικές ή/και κανονιστικές ευθύνες

       We may be required to share information with bodies such as Her Majesty's Revenue & Τελωνείο (HMRC), Υγεία και Ασφάλεια (HSE),  Γραφείο Επιτρόπου Αστυνομίας και Πληροφοριών (ICO). Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε πληροφορίες με άλλους οργανισμούς για την προστασία των παιδιών. Οποιεσδήποτε πληροφορίες κοινοποιούνται θα περιορίζονται αυστηρά σε ό,τι απαιτείται για τη διασφάλιση της προστασίας των παιδιών από βλάβη και θα εκτελούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις σχετικές κυβερνητικές οδηγίες. 

 • Insurance 

 • Λήψη νομικών ή επαγγελματικών συμβουλών

 • Λήψη υπηρεσίας από τρίτο μέρος

       All service providers are contractually required to ensure your information is secure and cannot use αυτές τις πληροφορίες για δικούς τους σκοπούς. Όπου απαιτείται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες μαζί τους για την παροχή της υπηρεσίας, αποκαλύπτουμε μόνο πληροφορίες που είναι απολύτως απαραίτητες για την παροχή  της υπηρεσίας.

 

Εκτός από τα παραπάνω, θα κοινοποιήσει τις πληροφορίες σας μόνο με άλλα τρίτα μέρη με προηγούμενη συμφωνία σας.

 

Μεταφορές δεδομένων εκτός ΕΟΧ

 

Ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε χώρες που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

 • Στις Ηνωμένες Πολιτείες για την παροχή μιας υπηρεσίας ηλεκτρονικού μάρκετινγκ. Αυτή η υπηρεσία παρέχεται από τη Mailchimp και τη Wix, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι ότι συμμορφώνονται με την Ασπίδα Απορρήτου ΕΕ-ΗΠΑ.  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου του MailChimps.  Wix.

 

Δεν θα μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε καμία άλλη χώρα ή οργανισμό εκτός του ΕΟΧ, εκτός εάν υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επάρκεια της συγκεκριμένης χώρας στην οποία μεταφέρονται τα δεδομένα ή εάν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι παρέχονται επαρκείς διασφαλίσεις για την πληροφόρησή σας και το άτομο πρότυπα δικαιωμάτων που πληρούν τις απαιτήσεις του GDPR.

 

 

Ατομικά δικαιώματα

 

Έχετε σημαντικά δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Συνοπτικά αυτά περιλαμβάνουν:

 

 • Για να ενημερωθείτε για τον τρόπο επεξεργασίας των πληροφοριών σας (αναφέρεται παραπάνω)

 • Για πρόσβαση σε τυχόν προσωπικά δεδομένα που τηρούνται για εσάς

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_5cf98 έχετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε αντίγραφο οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που διατηρούμε γράφοντάς μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

 

 • Για να διορθωθούν τα δεδομένα σας εάν είναι ανακριβή

       If you think that any of the information we hold is inaccurate, you can ζητήστε να γίνουν διορθώσεις. Είτε θα κάνουμε τις ζητούμενες τροποποιήσεις είτε θα δώσουμε μια εξήγηση για το γιατί δεν κάνουμε αλλαγές

 

 • Για να διαγραφούν τα δεδομένα σας (εκτός εάν υπάρχει έγκυρος νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους)

       If you do not renew your membership or cease to have a relationship with the club, θα διαγράψουμε όποια πληροφορία παρείχατε εντός έξι ετών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (η οποία τυχόν χρηματοοικονομικά/λογιστικά αρχεία πρέπει να διατηρηθούν για αυτήν την περίοδο).

       

       Video footage that has only been taken for coaching purposes will be retained only for εφόσον απαιτείται για το σκοπό αυτό και στις περισσότερες περιπτώσεις θα διαγραφεί εντός ενός μηνός. Εάν χρειαστεί να διατηρήσουμε αυτό το υλικό για περισσότερο από ένα μήνα, θα σας ειδοποιήσουμε και θα το κάνουμε αυτό με τη συγκατάθεσή σας _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d.

  

       Photographs and other video footage captured for promotional purposes will be retained for up to τέσσερα χρόνια. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, θα διαγραφούν εκτός εάν θεωρούμε ότι είναι δημόσιου ενδιαφέροντος και κατά συνέπεια θα πρέπει να αρχειοθετηθούν για ιστορικούς σκοπούς. Όπου οι εικόνες έχουν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτοί οι πάροχοι πλατφόρμας ενδέχεται να συνεχίσουν να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

 

       You have a right to request the deletion of your information in advance of the πάνω από τις περιόδους διατήρησης. Θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες εκτός εάν υπάρχει νόμιμος λόγος για τη διατήρηση των πληροφοριών.  

 

 • Για να περιοριστεί ή να αποκλειστεί η επεξεργασία των πληροφοριών σας

       If you object to processing, we will restrict the processing of your information for ο σκοπός για τον οποίο διαφωνείτε ενώ εξετάζουμε την ένστασή σας. 

 

 • To portability 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_5cf95, σας ενημερώνω για άλλη μια λέσχη μετά από ένα άλλο την απόφασή σας, μπορείτε να μεταφέρετε τα στοιχεία σας σε άλλη εγγραφή συλλόγου  μπαίνοντας σύνδεση στο «Ο λογαριασμός μου» στο σύστημα British Gymnastics._cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58 λέσχη, οι πληροφορίες που παρείχατε εκ μέρους του συλλόγου μας θα αρχειοθετηθούν στο σύστημα British Gymnastics για 60 ημέρες και θα διαγραφούν μετά τη λήξη της. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορείτε να μεταφέρετε τα στοιχεία σας σε άλλο σύλλογο. Αυτό μπορεί να περιορίζεται στη συμμετοχή σας στο κλαμπ. Σημείωση: Όταν ο σύλλογός μας λάβει την πληροφορία ότι εσείς/το παιδί σας δεν θα συνεχίσετε την προπόνησή σας στις εγκαταστάσεις μας, η ομάδα Διαχειριστή μας θα επικοινωνήσει με το British Gymnastics μετά το τελευταίο σας μάθημα -στο κλαμπ μας- για να διαγράψει τα στοιχεία και τη συνδρομή του παιδιού/σας από το BG Club_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ σελίδα εγγραφής/μέλους. 

 

 • To object to:          _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- . de-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-381905-4 _           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _5-7819 b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- . -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ > Οποιαδήποτε επεξεργασία που βασίζεται σε νόμιμα συμφέροντα 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_5cf. Θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός εάν μπορέσουμε να αποδείξουμε  compelling νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των ατομικών σας συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών ή πρέπει να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας σε σχέση με νομική αξίωση . Μπορείτε να υποβάλετε ένσταση μέσω του ιστότοπού μας, μέσω email ή επιστολής. 

 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_55cf8 προσωπικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για μάρκετινγκ-136bad_5cf9.Μπορείτε να αντιταχθείτε στις δραστηριότητες άμεσου μάρκετινγκ με την απεγγραφή από τη σχετική επικοινωνία, όπως περιγράφεται παραπάνω στην ενότητα μάρκετινγκ  της παρούσας ειδοποίησης._cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_cf58d

 

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματά σας.

 

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη σημείωση απορρήτου μας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: office@spontesuagym.com 

 

Αν και ελπίζουμε να μπορέσουμε να επιλύσουμε τυχόν ανησυχίες σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο Επιτρόπων Πληροφοριών (ICO) εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας έχουν υποστεί επεξεργασία που δεν συμμορφώνεται με τον GDPR ή έχει ευρύτερες ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να το κάνετε καλώντας τη γραμμή βοήθειας ICO στο 0303 123 1113 ή μέσω του ιστότοπού τους.

 

Διατήρηση των προσωπικών σας στοιχείων safe 

 

Διαθέτουμε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε την τυχαία απώλεια, χρήση ή πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία σε όσους έχουν πραγματικό λόγο να πρέπει να τα γνωρίζουν. Όσοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες σας θα το κάνουν μόνο με εξουσιοδοτημένο τρόπο και υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Διαθέτουμε επίσης διαδικασίες για την αντιμετώπιση κάθε ύποπτης παραβίασης της ασφάλειας δεδομένων. Θα ενημερώσουμε εσάς και το ICO για τυχόν παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

 

Αλλαγές στη σημείωση απορρήτου 

 

Διατηρούμε τις ειδοποιήσεις απορρήτου υπό τακτικό έλεγχο. Αυτή η ειδοποίηση απορρήτου δημοσιεύθηκε στις 16 Μαΐου 2018 και ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2021

bottom of page